Jakt i bygden

Naturvårdsverket har delegerat ansvaret för licensjakt av lodjur till länsstyrelserna. Länsstyrelsen i Örebro län har tillsammans med övriga länsstyrelser i Mellansverige kommit överens om en fördelning inför jakten som baserar sig på den inventering av lodjur som gjordes vintern 2011/12. Fördelningen innebär att sex lodjur får skjutas i länet.
Jakten pågår från 1 mars tills sex djur är fällda eller som längst till 31 mars. Man får jaga från en timme före solens uppgång till en timme efter solens nedgång. Jaga får personer som har jakträtt för lodjur i Örebro län. Vid varje jakttillfälle ska det finnas en utsedd jaktledare som har ansvar för att hålla sig informerad om hur många djur som återstår och för att inom en timme efter att ett djur har skjutits anmäla det till Länsstyrelsen.

20130301-130847.jpg

Share on Facebook