Inspel, notiser, arrangemang

Från och med idag driver även bygdens reklambyrå kvft.nu bygdens portal/hemsida; www.ervalla.nu. Alla papper är nu okejade och avtalet gäller ett år från dagens datum och efter det så är det 30 dagars uppsägning från båda parter. Nu ligger bollen än mer hos föreningar och boende att hålla hemsidorna igång. Första sidan och kalendern ligger på kvft.nu och underliggande föreningssidor på varje förening. Men för att inte möten/arrangemang skall krocka med varandra i bygden som skedde olyckligt förra veckan ligger ansvaret på varje ansluten bygdelagsförening att meddela alla datum som är utåtriktade.

20130313-170955.jpg

Share on Facebook