Företagarstyrelsen

Nu har årsmötesprotokollet kommit för bygdens företagarförening som numera är en egen förening som arbetar för bättre företagsklimat i vår bygd. Ordf. Erika har under våren valt en “time out” på egen begäran men enligt årsmötet är hon på väg tillbaka, när exakt vet bara hon själv. Tills dess sköter Rune N och Christina J föreningens ordförandeskap med hjälp av varandra.

Se nedan hur alla val blev;
Ordförande Erika Sörengård. Sittande 1 år
Vice ordförande Runde Nordin. 2 år.
Kassör Barbro Carlson 2 år.
Sekreterare Ove Ivarsson. 1 år.
Ledamot Rod Hermansson. 1 år.
Suppleant Kurt Jantzen 2 år.
Suppleant Christina Jarl 1 år.

20130315-215852.jpg

Share on Facebook