Förskolebygget

Information angående byggnation av Ervalla förskola
Det är dags för byggnation av ny förskola i Ervalla. Förskolan kommer att placeras där den röda förskolan ligger i dag, men blir väsentligt större. En del av skolgården och fotbollsplanen kommer från 1 augusti att ingå i förskolans område. Under byggperioden 8/4-1/8 kommer en mycket stor del av den asfalterade delen av skolgården att ingå i byggarbetsplatsen, vilket innebär att skolans elever kommer att hänvisas till lekplats och fotbollsplan under raster och fritidstid. Rektor Elisabeth Long informerar om nybyggnationen.

20130323-212743.jpg

Share on Facebook