Uppföljning

Måndag kvällens möte i skolans matsal besöktes av en lika stor skala som deltog vårvintern 2012 då arbetet började ta form. 70-talet personer fanns på plats och fick hörs på redogörelsen från arbetsgruppen. Inbjudna gäster fanns också på plats för att lyssna och ta med sig intrycken hemåt. Kommunalråd Thomas Esbjörnsson (s) och fullmäktigeledamoten Per-Åke Sörman (c) samt Margareta Borg förvaltningschef Förskola/Skola och bygdens egen skolrektor Elisabeth Long. Inspel och intryck delgavs på mötet och fram till och med 20 april kan man skicka in sina synpunkter innan den första versionen går i tryck. LUPen kommer sen vara ett levande dokument men nånstans måste en gräns dras för att gå till tryck. Läs mer och ladda ner den föreslagna LUPen på www.ervalla.nu

20130409-000720.jpg

Share on Facebook