Trafikdiskussioner

I förra veckan då Läns-Posten besökte bygden så blev det mycket prat om det kommande arbetet med korsningen i bygden. Trafiksäkerhet för bygdens barn men är en chickan/avsmalnad det bästa? Ja enligt Trafikverket. Tveksamt enligt bygdens lantbrukare och åkerichaufförer. Bullret kommer öka i byn avsevärt och blir det för smalt så kommer bygget få rivas upp som det har skett på andra platser när fordon inte kommit förbi. Tröskor bl a och stora breda fordon med turbiner mm till Korsnäs (Frövifors) riskerar att fastna. Trafikljusen skall plockas bort och bättre skyltar skall sättas upp, vi hoppas så klart Trafikverket har rätt. Tänk om alla höll 50km/h vad bra det skulle vara då!

20130415-225817.jpg

Share on Facebook