LEADER läget?

Dags att uppdatera LEADER-statusen för området Tysslinge-Ervalla med fokus på bygden hos oss här. Turistdelen jobbar vidare med de tre informationspunkterna. Boendedelen har ju kommit längst med flera öppna möten och ÖBOs presentation om att bygga på landsbygden. Företagsdelen har haft ett öppet möte i Närkes kil där flera personer var intresserade att göra likt Tysslinge och Ervalla och bilda en intressegrupp för företagande. Det rör på sig hela tiden för en levande landsbygd i vårt område. Vår bygd beviljades ett fint bidrag i gengäld av många ideella timmar till höstens “Ervalladag”. Lägg där till Landsbygdsstrategen, Kalle Selander så har vi mycket att se fram emot efter sommaren.

20130603-144640.jpg

Share on Facebook