LUPen

Länsstyrelsens sammankallande Patrik Pettersson meddelar att nu är äntligen LUPen färdigställd. Dock så kommer den inte överlämnas till ansvariga kommunalråd förrän efter att semestrarna är över. Så i skarven aug/sept tidigast kan dokumentet bli en del av den kommande budgetförberedelsen. Det var mer arbete i slutdelen för arbetsgruppen än vad man trodde efter stormötet i bygdens matsal i början av april. Men strax efter sommaren så är den officiell för kommunstyrelsen.

20130622-100646.jpg

Share on Facebook