Träd,buskar och sly

Så här i sommartider gäller det att vi alla i bygden hjälps åt att hålla vägkanterna rena så sikten får såväl bilister som cyklister är fri på bygdens vägar. Vägsamfälligheter i bygden sköter det mesta av dikesröjningar mm men ibland kan grenar och dylikt sticka ut från sin egen tomt. Kolla över detta och håll det i skick så blir det även en bra hjälp för tidningsbilen nattetid och posten på dagarna.

20130712-083217.jpg

Share on Facebook