Sommarcafe succé

Med gäster riktigt långväga ifrån men även väldigt många bygdebor som upptäckt cafet så pratar hembygdsföreningens ordf Karl-Erik om att siffrorna och besöken så här halvvägs in i perioden är smått osannolika. Utvärdering mm får komma i höst / vinter men det roliga är att bygden fått ännu ett nav sommartid att träffas vid. Idag är det avstämning igen och byte på posten av veckoansvariga. Dock är det samma föreningen som fortsätter kommande vecka också. Curt lämnar till Erika, Ordf för företagarföreningen. Levande landsbygd där idé blir till verklighet!

20130719-205942.jpg

Share on Facebook