Kyrkoval

Det bortglömda valet kallas dagens val till kyrkans olika beslutsorgan. Bygdens församling meddelar och puffar för valet för att få ett så högt deltagande som möjligt och det är ju invånarna i bygdens sätt att påverka församlingen/kyrkan genom att välja de som man vill ska företräda ens åsikter. Församlingshemmet är öppet mellan 9-11 på fm och 16-20 på em. All info finns på ditt röstkort!

20130914-232127.jpg

Share on Facebook