Sociala medier

I bygden finns det mycket så väl “i riktiga livet” som på nätet som gör bygden levande. För dom som har Facebook kan man följa såväl bygdelaget som “det händer i Järle”. Har man Twitter och Instagram kan man följa bygdenytt där via “klysna” på Instagram och @granslandet på Twitter. Ett stort tack till er alla som sprider ervalla.nu kalender och anslagstavla bygdenytt. Den delas i diverse sociala medier att den nu ses av ofantligt många personer såväl inom bygden som utanför. Fortsätt dock håll den levande genom alla era mejl.

20130925-233449.jpg

Share on Facebook