Vart går pengarna ?

I dagarna två debatteras budget 2014 i kommunens rådhus. Det berör sannerligen bygden med frågor som levande landsbygd, bevara och utveckla skolan, landsbygdsenhetens strategi, stöd till enskilda vägar, cykelstråk, fritidsgårdar, aktiv fritid, feriepraktik, ökad turism. Kort och gott politik berör och det gör skillnad vilka personer som står i talarstolen. Bygden är satt på kartan i högborgens korridorer än en gång. Köksbordsdemokratin är ett faktum där makten skall vara så nära folket som det bara går. 7 miljarder ungefär omsätter vår kommun. Hela kommunen skall leva var budskapet från talarstolen.

20131030-234958.jpg

Share on Facebook