Spolningslista

Arbetet med rinken går mot sitt slut. Nån dag kvar sen är det bara att vänta in kylan så iden kan läggas spegelblank nere på bygdens rink. Arbetet med att iordningställa ytan och nya sargen har ju under hösten skötts av Patrik Barton och Mattias Söderström. Nu under den kommande vintern tar Anders Dahl och Oscar Norsebäck över ansvaret för att föräldrarna skall kunna spola isen. Men för att detta skall gå i lås behöver just du anmäla ditt intresse att du kan tänka dig ta en vecka så slipper andra ta två. Skicka ett mejl till; dahl.per.anders@gmail.com

Tack för din insats för en #levandelandsbygd!

20131126-231511.jpg

Share on Facebook