Lucka 21

Då var det nya övergångsstället på plats och avsmalningen av hela korsningen. Det kommer ju vara dubbelt nu en tid framöver dvs iallafall över jul och nyår. Sen kommer trafikljusen plockas bort och endast det östra nybyggda delen kommer vara kvar. När väl arbetet kom igång gick det fort och nu hoppas vi att detta skall bli säkrare för såväl fotgängare, cyklister och trafikanter. Vem vet kanske till våren så invigs allting igen med pompa och ståt.

20131221-231550.jpg

Share on Facebook