Vargrevir

I onsdags hade LRF en väldigt bra dragning om länets vargrevir. Länet består numera av flera nya revir som bara blir mindre och mindre och stöter bort varandra. Idag kablar medier ut att vinterns skyddsjakt inte blir av då flera intresseorganisationer överklagat detta i olika omgångar. Detta är väldigt olyckligt och då inte bara för de näringsidkare som blir lidande utan även för djuren som blir skyggare och skyggare mot människor och dess bebyggelse. Ju fler djur de blir på en mindre yta kan ju de flesta räkna ut vad som händer. Regeringen har lagt flera väldigt bra och övervägda förslag enligt LRF men när dessa inte går i laga kraft är det väldigt frustrerande för de boende på landsbygden.

20140126-235819.jpg

Share on Facebook