Behålla servicen?

Om man inte nyttjar det som finns i bygden så finns ju alltid risken att servicen försvinner. Därför jan bara bygdenytt vädja om att ni postar era brev bl a och slänger ert återvinningsbara skräp i närområdet. Statistik förs och används inte dessa servicepunkter så finns ju alltid tyvärr risken att de försvinner. Då blir det lite som med “kon som lämnade båset”. Det gäller ju i egentligen allting som finns och arrangeras, nyttja det på hemmaplan det vinner bygden och miljön på. Ditt val gör skillnad, tänk efter före.

20140203-001651.jpg

Share on Facebook