Företagarnas vårträffar

Årsmötet avklarat och ordf valdes Erika Sörengård som är tillbaka efter sin time out, då Rune Nordin täckte upp förra året. Första onsdagen varje månad är ju spikat som företagarnas träffar i bygden. Ett test under våren är att blanda mornar med kvällar för att locka fler företagare. Just nu är det 24st medlemmar. Se årets tider nedan dock är inte hösten spikat ännu om det är mornar eller kvällar, det sker efter utvärderingen av vårens deltagande.

5/3 18:30 Hult säteri
Gäst: Nils-Gunnar Olsson, trädgårdsmästare.

2/4 18:30 Christinas gestgifveri
Gäst: Niclas Lindahl, filmregissör

7/5 07:00 Hult Säteri
Gäst: Per-Åke Sörman, landsbygdsutvecklare.

Höstdatum utan tid och platser dessa (första onsdagen i månaden, sept-dec)
3 sept, 1 okt, 5 nov och 3 dec.

20140210-075646.jpg

Share on Facebook