Sommarcafe 2014

På bygdelagets årsmöte i onsdags där ordf Tony Fridholm omvaldes berättade hembygdsföreningens representant att de jobbar för ett nytt sommarcafe till sommaren. Utomordentligt roligt och glädjande då första året lockade oväntat många besökare till hembygdsgården. Ännu ett steg för en levande landsbygd då det arrangerades tillsammans med kommunens feriepraktikanter. Huvudansvaret gentemot kommunen hade landsbygdsutvecklaren Per-Åke. Platsansvariga på cafet i bygden delades upp bland bygdelagets olika föreningar och några ansvariga personer gick verkligen in för sina veckor. Onsdag till söndag var det öppet från veckan efter midsommar till skolans början igen i mitten på augusti.

20140210-083431.jpg

Share on Facebook