Turismen

När man pratar med de tre aktörerna i bygden som håller dagligen öppet med mat och konferens så är alla tre väldigt nöjda. Christinas gästgifveri gick från 500 gästnätter till 700st 2013. Hult säteri ökade sin konferens verksamhet och Mogetorps Wärdshus har efter ombildningen och ägarbytet fulla hus under luncherna. Ser man sommartid till Järle och Ervallas sommarcafer så frodas verkligen landsbygden i vårt hörn av besökare. 2014 hoppas vi skall bli ännu bättre år. Turismfoldern som togs fram i samarbete med Leader under 2012 och 2013 skall även göras 2014. Denna gången får företagen gå in med en mindre summa för att kunna trycka upp den då inget bidrag kommer för årets version. Turisimrådet blev för andra gången enhälligt invalt i bygdelaget och sammankallande i rådet blev Per-Åke även denna gången. Under våren kommer också en pappersvariant ut av bygdenytt igen så vill du ha med något matnyttigt i utskicket lägger du ett mejl.

20140217-092933.jpg

Share on Facebook