Friskare liv

Att på hemmaplan träna och må bra är viktigt för många personer boende i bygden. Onsdagar har och är ännu den stora träningsdagen. Dock är torsdagarna den stora familjesportdagen i bygden. Först är det något för de yngre som idag är “kom och lek lekar” sen för vuxna och barn tillsammans är det cirkelträning med Ingela och Karin. Rörelsetorsdagarna lockar hela familjen och slår det väl ut kommer det säkert fortsätta efter sommaren. Det är väldigt mycket som händer i vår bygd inom alla områden.

20140219-232640.jpg

Share on Facebook