Avstängd väg

Det blev en vecka av trafikinformation men när temperaturen visar 8-10 plusgrader då kommer vårfloden redan i februari. Vägen vid Ervallla stn är avstängd och meddelas till bygdens invånare på detta sätt via Trafikverket. Det är bra med samhällsinformation på ett snabbt sätt till de som kan påverkas. Det som denna gången är bra efter påstötningar är att redan vid Kvinnerstarondellen sitter väganvisningsskyltar och inte först efter att man passerat “karamellgubben”. Så är det när människor i bygden som bor nära besluten får vara med och tycka till då blir det oftast bäst då dom kan sin hembygd.

20140225-233827.jpg

Share on Facebook