Församlingsvåren

Här kommer några datum för våren i Ervalla kyrka och församlingshem.

Torsdag 6/3 18.00 Ervalla kyrkliga syförening träffas i Ervalla församlingshem
Onsdag 12/3 kl. 17.00 Bibelstudier i Ervalla församlingshem, Åsa Meurling
Söndag 16/3 kl. 11.00 Familjegudstjänst i Ervalla kyrka, Åsa Meurling
Torsdag 27/3 kl. 14.00 Trivselträff i Ervalla församlingshem. Sång och musik med orkestern T-draget.
Söndag 30/3 kl. 18.00 Söndagsmässa med Sabbatsbergs missionsförening i Sabbatsbergs missionshus. Simon Richardson
Torsdag 3/4 kl. 18.00 Ervalla kyrkliga syförening träffas i Ervalla församlingshem
Lördag 5/4 kl. 16.00 Musikbön i Ervalla kyrka, Monica Sturzenbecker sjunger Mariasånger, andakt Åsa Meurling
Onsdag 16/4 kl. 17.00 Bibelstudier i Ervalla församlingshem, Åsa Meurling, Tomas Rådehed, Simon Richardson, Satu Brännström
Söndag 20/4 kl. 11.00 Festhögmässa med påsklunch i Ervalla kyrka och församlingshem, alla präster, diakoner och musiker och körer medverkar
Onsdag 30/4 kl. 09.30 Gudstjänst för Stora & små i Ervalla kyrka. Simon Richardson
Torsdag 8/5 kl. 18.00 Ervalla kyrkliga syförening träffas i Ervalla församlingshem
Onsdag 14/5 kl. 17.00 Bibelstudier i Ervalla församlingshem, Tomas Rådehed
Söndag 18/5 kl. 11.00 Familjegudstjänst med sommaravslutning i Ervalla kyrka, Tomas Rådehed, Satu Brännström
Torsdag 29/5 kl. 08.00 Gökotta vid Järle skans, kören medverkar. Tomas Rådehed
Onsdag 11/6 kl. 17.00 Bibelstudier i Ervalla församlingshem, Tomas Rådehed
Söndag 15/6 kl. 11.00 Högmässa med folkmusiktema i Ervalla kyrka, Tomas Rådehed

Med vänlig hälsning,
Elin Henningsson

20140304-234431.jpg

Share on Facebook