Jubileum

Nästa år är ett riktigt firar år i bygden. Bygden själv dvs Ervalla firar 600år 2015 då de första noteringarna gällande Ervalla socken finns noterade i skrift från år 1415. Sammankallande för denna högtid nästa år är Hembygdsföreningens ordförande Anita Rydberg. Alla som är intresserade att medverka i denna jubileumsgrupp kontaktar Anita då det krävs lite planering. 2015 firar även Ervalla SK 80år så det blir att leta fram finkostymen ordentligt till 2015 för bygdens invånare.

20140322-005647.jpg

Share on Facebook