Beslut i bygden

Skolnämnd Nordväst tog i onsdags extra många bra beslut av majoriteten. Yttrande till biblioteksplanen att bokbilen skall serva skolorna på landsbygden, Närkes Kil, Ervalla och Ölmbrotorp. Införa i lokalförsörjningsplanen att utreda behovet av tillagningskök i Wallerska och Ervallaskola, de enheter i området som idag inte har det. IT beslut att införa dator/IPad från förskolan upp till åk9 i varierande grad. Sist men inte minst el tja kanske det förresten att politiskt stötta kostchef, kökschefer och verksamheter att återinföra ekologiskt Bregott. Många viktiga frågor som kommer göra skillnad i vardagen. Från påverkan via studiecirkel till konkreta beslut är precis vad som ger engagemang i bygden att det kan bli så som man själv vill om man lär sig mer i frågan och lyfter blicken från att endast klaga och gnälla. Detta året är ju skolmatens år i matlandet Sverige vilket passar extra bra. Glöm inte em dagens schack i matsalen kl.17. Trevlig helg på er alla bygdebor!

20140409-231153.jpg

Share on Facebook