Tredje foldern

Trägen vinner heter det ju och årets upplaga av Turismfoldern är uppdaterad tack vare er läsare. Några nya tips har ju kommit in på såväl platser som nån extra butik/företagare. Detta är tack vare er bygdenyttläsare som hjälper till att sprida vår bygds alla goda exempel hur vi utvecklar bygden bäst. Foldern var klar lagom till nationaldagsfirandet och har redan varit med i bygdetv så från kommande vecka fram till midsommar så skall denna spridas på turistpunkter och brevlådor runt om i bygden. Ett tryckfelsnisse bara våtmarken/svansjön ligger i Östanby och inte Östanberg men platsen på kartan blev rätt vilket är viktigast. Ta vara på foldern, den visar på levande landsbygd när den är som bäst!

20140608-152513-55513495.jpg

Share on Facebook