Arbetskraft 

I senaste numret av Axberg-Kil med info över vår bygd från kommunens landsbygdsnämnd så letar bygdens nya LSS-boende personal för både sommar, samt kort och långsikt. Besök Rasmusbyns hemsida för mer info om kontaktuppgifter mm om du fortfarande är intresserad. Denna satsning är lovönskad från alla håll och kanter såväl inom bygden som utanför. Ta chansen att kontakta dem det kan bli en spännande och nya upptäckt för dig i bygden. 

Share on Facebook