Skolstart 

Mycket pirr i magen på bygdens barn och ungdomar denna morgon. Det mesta är väl sig likt för de invanda eleverna bortsett då så klart F-klass och sjundeklassare. F-klassare gör som första dag i bygdens skola och sjundeklassarna gör sin första dag på “bygdens” 7-9 skola. Det som i och för sig inte är detsamma är att skolskjutsarna nu körs av Lindbergs buss istället för Norabuss. Några chaufför är dock de samma men några är nya. Hur som helst varm välkomna tillbaka alla elever efter ett härligt sommarlov! 

Share on Facebook