Bygdens “gårn” 

Mötesplatsen för bygdens ungdomar som går på kyrkbyns skola dvs gårn har dragit igång och släppt sitt program för hösten. Föreningen söker alltid nya engagerade föräldrar att bli en del av förening, därav fanns bl a inte resurser att lägga på t ex Ervalladagen utan ESK tog lite “gårns” roll i arbetsgruppen. Samverkan är jättebra och viktig samt prio 1 var att barnen fick ut hållpunkter av årets familjedag sen vem som var avsändare eller arrangör är inte lika viktigt. Nedan följer dock höstens kvällar men hjälp gärna till att bemanna dem som vårdnadshavare. 

Share on Facebook