Bygdens skola

Då var det dags att informera om torsdagens händelse i bygden. Föräldramöte för alla årskurser samma kväll är ju en succé tidigare år såvida man inte har tre barn på skolan så klart…..

Sen är det faktiskt olika tider denna gången för yngre och äldre elever på skolan men det gäller ju målsmän och vårdnadshavare och inte eleverna själva denna gången. Dessa följer ju med på kommande individuella utvecklingssamtalen. Men kl.18-20 på torsdag kväll är vad som gäller, sen avgör åldern på ert barn om ni är först eller sist ut. 

Share on Facebook