Seven 

Lördag betyder bygdens ungdomsgård i Sabbatsberg. Igår gårn för lite yngre åldrar idag “Seven” för de lite äldre ungdomarna i bygden. Höstens hela schema ser ni nedan men kl 19:00 drar det igång varje lördag om inte schemat meddelar annat. Sen finns det människor som säger att de inte händer något på (lands)bygden, de har då vart fall inte besökt vårt närodlade och blomstrande hörn där alla hjälps åt för en gemensam framtid tillsammans. 

Share on Facebook