Viltvarningar 

De senaste dagarna har set kommit många rapporter in till bygdenytt.se som ber alla trafikanter att vara vaksamma med vilt. Dels är älgjakten i gång i vårt område men även gryning och skymning är aktiviteten stor i skog och mark. Hjälp varandra att hålla uppsikt så vi kan mina olyckorna då det kan få fasansfulla utgångar. Just denna period såsom förs veckan kom flera mejl om att de behövs ett mer allmänt hålla ögonen öppna inlägg då farten var för hög och stor viltrörelse i vårt område utefter de största vägarna. 

Share on Facebook