Landsbygdsgalan 2017 

På plats från bygden denna gång var Lasse Carlsson (Järle) och herr Sörman (Klysna). Nätverkande på dagen och kontaktutbyte mellan goda exempel där vår bygd är på tå och ligger i tiden utifrån lokalsamhället. Dock kommer vi behöva upp ett snäpp om inte övriga landet skall dra ifrån. Vi kan fortfarande lära ut mycket och koppla till vår bygd men med öppna ögon och stor ödmjukhet så lär vi oss också väldigt mycket av andra lokalsamhällen likaså. Lärorik dag och samordningen samt utvecklingen på (lands)bygden står aldrig still, bra med bygdens “ambassadörer” på plats som förebilder och kan visa på konkreta utförda aktiviteter. Man blir verkligen varm i kroppen över en kväll i Tällberg med Kalle Moraeus som spjuver på scen men alla samtal däremellan ger råg i ryggen för framtidens arbete. 

Share on Facebook