Landsbygdssamordning! 

Vart jag mig i världen vänder står mig landsbygden i mina händer, nästan vart fall. Lämnade två dagar i Tällberg mot två dagar i huvudstaden och Svenska fotbollförbundet och tro mig om ni vill men fotboll i varje by ger än landsbygdsutveckling om något. Sitter på utbildning och konkreta förslag ges som vi här i bygden redan gör. Då vet man att kompassen är inställd på rätt navigation men att arbete inte tar slut för alla pilar visar spikrakt uppåt. Många visar mer uppåt än omvänt nedåt och dessa skall vi hjälpa till att visa spikrakt uppåt såvida människorna i bygden vill det eller om de lutar sig tillbaka och känner sig nöjda. Samverkan mellan olika aktörer kommer vart fall vara melodin framöver för att nå den modena (lands)bygden. 

Share on Facebook