Bygdens kyrka

I juletid så är det kyrkan i bygden som är mer eller mindre i centrum och kan vara den motpol till stress och jäkt dvs avkoppling och reflektion. Så här ser den närmaste tiden ut med start idag onsdag t om den 6/1-2018, alltså ändå in på det nya året.

Ons. 29/11 kl. 9:30, gudstjänst för stora och små

Sön. 3/12 kl. 11:00, Familjegudstjänst

Sön. 17/12 kl 11:00, Söndagsmässa

Söndag 24/12 kl 23:00, Midnattsmässa med Ervallakören.

Lördag 6/1 kl 16:00, Julen sjungs ut med Ervallakören.

Väl mött allesammans!

Share on Facebook