Bygdens lotter

Såväl till julens uppesittarkväll som till nyår säljer bygdens sportklubb lotter för sina ungdomar. Köp och stötta lokalsamhället i första hand för vem annars gör det om inte du börjar med det här lokalt i bygden.

Share on Facebook