Resandegrad

Många möten runt om i kommunen och bygden handlar om kollektivtrafik. Jag har sagt det förut att påverka tidtabeller och nyttjandegraden av de turer som finns på bästa sätt genom att åka med dem. Många av er gör det och många av er okejar verkligen dagens turer på morgon och sen em/ tidig kväll. Önskemålen som inkommer är någon mer tur mitt på dan och kvällen annars är nöjdheten i bygden kring bussarna påtagligt överensstämmande. Därmed inge sagt att ALLA tycker så fullt ut men som sagt på det stora hela när undersökande frågor ställs och när man får önska fritt. Annars är det de klassiska frågorna som kommer upp, rör inte bygdens förskolor, bygdens skola och Ölmbrogården. Vilket många tar förgivet men bakåt itid flera vet att så inte är fallet. Fortsätt mejla in vad just du ser som en potential för bygden framgent bortsett den unika gemenskapen!

Share on Facebook