Bygdens föreningar

Det finns ju en hel del föreningar i bygden. Bara kopplat till bygdelaget är det ca 14st varierar lite från år till år och då är inte alla bygdens föreningar medlemmar i byalaget. Det som bygdebor och besökare bör tänka in är att vara stödmedlemmar i de flesta föreningarna för att dels stötta bygdens föreningsliv men även för att göra bygden livskraftig och kreativ för så många som möjligt. Efter kvällens Gårn med lek och spel/pyssel som kommer styrelsen för Gårn i bygden kontakta några medlemmar för uppdatering av medlemsuppgifter självklart gällande ny GDPR som alla framöver måste följa.

Share on Facebook