Trafikinfo

Med anledning av bygget av en ny på- och avfart till R50 måste Skanska stänga av väg 832 strax innan södra utfarten till R50. Vägen kommer vara avstängd 2-15 maj. 

Trafikverket och Skanska har kontaktat byalagets styrelse för att ta reda på bybornas behov i samband med avstängningen. Vi har påtalat att det lär bli väldigt många lastbilar som kör genom byn under den här tiden. Skanska kommer att lägga ut farthinder och skylta upp ordentligt. Byalagets styrelse beslöt igår att arbeta för att få permanenta gupp genom byn i samband med detta. 

Alla som kör genom byn får försöka hjälpas åt så att vi kommer fram så smidigt som möjligt under dessa två veckor. Det blir jobbigt, men sedan blir det förmodligen mycket bättre! 

Share on Facebook