Bön för bygden 

18.00 Söndagscafé med förbön och lovsång.

Bön för Sverige & bygden!Kom med och dela gemenskapen!

Ring gärna 073-645 0370 om du vill att vi ska be för något.

Detta äger också rum efter firandet på Lyckevallen vid Immanuelskapellet strax öster om kyrkbyn på nationaldagen. 

Det är verkligen nära dig i ditt lokalsamhälle alternativen finnas för gemenskap- glädje och sång. 

Share on Facebook