Foderhjälp -18

Att läget är akut ja det kan alla räkna ut på ena handens fingrar. Nu finns det grupper via sociala medier nedbrutet på län/ landskap för att man skall kunna hjälpas åt. Likaså är frågan ställd hur Örebro kommun ställer sig till ev grönytor som finns tillhands. Den senare delen skall svar komma inom kort. Kraftsamling behövs nu och jag ber er alla att hjälpas åt med olika idéer och lösningar för vi är möjliggörare i botten alla bygdebor. Inte nog återigen att ständigt påminnas om vikten av att ständigt och löpande handla svenskt och närodlat för det vinner hela landet, kommunen och bygden på. Har du inte sociala medier men vill tipsa om saker och ting så kommer jag via detta upprop hjälpa till att förmedla detta då ni kan mejla till nyhetstips@bygdenytt.se nu ser vi lösningar på detta elände för det omvända skulle innebära ren och skär katastrof.

Share on Facebook