Framtidshopp

Ja faktiskt, saker som alldeles för många tar förgivet i vardagen är inte ens 10 år sen bygdens skola pekades ut i en utredning som nedläggningshotad. Idag denna sommar satsar Futurum det kommunala bostadsbolaget rejält och anpassar skolan till hållbara framtidslösningar. Byter ut flera otäta fönster till moderna energisnåla varianter. Ser över ventilationen och fräschar upp den för arbetsmiljön såväl för elever som personal. Eleverna ökar nu i kullarna och strömmen gällande den unga befolkningen har hittat hit? Tror ni det hade skett om skolan inte funnits kvar eller om inte den nya förskolan byggts efter tio års lång process från frö till färdigt bygge. Det är sånt som är pusslet som alla tar förgivet men som är så små viktiga signaler för långsiktighet, trygghet i bygden och framtidstro! Denna sommar förbereds drömmar om den moderna landsbygden i kunskapens nav!

Share on Facebook