Veteranbilar

En riktigt fin söndag i bygden då hembygdsgården bjöd upp till veteranbilsutställning. Hembygdsgårdensdag med dels lotterier, servering och böcker till försäljning. En alldeles lagom dag i bygden som inledde augustimånads första söndag. När man strövar omkring där på plats och man både kan svara på frågor och få med sig medskick mm om både det ena och andra då vet man att man lyckats lyssna in saker och ting och kunna ta med dem till att bli verkstad eller bättring på området. Ödmjukt tacksam om att få förvalta ett fint förtroende i bygden genom att verka på plats nära människor i vardagen spontant och lättsamt.

Share on Facebook