Biodlarna

Bygdens biodlare träffades ikväll och har så gjorts under torsdagar i sommar vid hembygdsgården. De känner stark tilltro inför framtiden numera sen man blivit bofast vid hembygdsgården mitt i kyrkbyn. Fler medlemmar, ökad kunskap och nyfikenhet gör att många lockas till denna hobby. Biodlarna kan du följa lokalt via deras hemsida om du söker på Ervalla biodlare så hamnar du rätt och får löpande info från föreningen om träffar och aktiviteter. Det är verkligen saker och ting som är på tapeten mest hela tiden i bygden.

Share on Facebook