Bygdemöte

Tips till kvällen för bygdebor och intresserade från Sabbatsbergs missionsförening. Kan man inte medverka fysiskt på plats ikväll men har idéer och förslag på lösningar kontakta då någon funktionär ur föreningen.

Varmt välkomna och väl mött hälsar vännerna i Sabbatsberg.

Share on Facebook