Arbetsgrupper

Onsdags kvällens möte i skolans matsal besöktes av 28 stycken engagerade bygdebor. Patrik Pettersson och Sivert Gustafsson ledde mötet där man gick igenom alla goda ideér från förra mötet i januari och diskuterade utifrån dessa punkter vidare arbete. Idag finns redan en arbetsgrupp igång gällande Länsstyrelsens arbete för en lokal utvecklingsplan (lup) för Ervallabygden. Denna arbetsgrupp leds av Bo Werneström, kontakta gärna Bo om du vill vara med i gruppen eller referensperson under deras kommande arbete, warnstroms@telia.com. Arbetsgrupper kommer också sjösättas via Leader-projektets tre ben dvs, boende, företagande och turism. Gällande dessa tre ben återkommer vi inom kort vilka som blir sammakallande och leder samt fördelar arbetet.

Share on Facebook