Brukarstyrelsen

för bygdens skola samt förskolorna i vårt område träffas ikväll tisdag för ordinarie styrelsemöte kl: 18:30 i skolans matsal. Skolan är ju det särklassiga beviset på en levande landsbygd med framtidstro. Denna styrelse har en viktig roll som drivkraft till alla elever, barn och även personal samt rektorer för att stimulera den ökade kunskapsnivån. Informationen gällande den planerade förskolan är att fastighetsbolaget, Futurum försöker lösgöra en lämplig tomt för nybyggnation av den beslutande förskolan.

Share on Facebook