Skrotinsamling i bygden

Likt förra året kommer det finnas skrotcontainrar uppställda i bygden. Bygdens LRF avdelning samlar in metallskrot på två platser och överskottet går till arrangemanget av höstens traktorrace. Idag måndag börjar insamlingen och pågår under vecka 28 samt vecka 29. Platserna i bygden är Torpa gård och Ervalla gård, välkomna att skänka ert skrot.

Share on Facebook