Föräldrapåverkan

Idag skulle förskolans och skolans brukarstyrelse haft årsmöte men det blev endast ett ordinarie styrelsemöte. Intresseorganisationen med föräldrakraft gentemot förskola/skola i bygden skall ombilda sig. Det skall bli ett “råd” av något slag, vill du veta mer eller till och med engagera dig för förskolan/skolan i bygden besök då matsalen den 11/10 kl: 18:30. Bl.a jobbar gruppen för att äntligen få tillstånd nybygget av förskolans tre avdelningar. Kommunen tar ett steg i taget visserligen i rätt riktning hela tiden men det går inte fort.

Share on Facebook