Körsång

Har ju blivit riktigt populärt på senare år. Tävlingar i tv och diverse allsången runt om har hjälpt till att sprida intresset. Tisdagar är ju bygdens stora kördag med sång och musik ledda av bygdens församling med Matts Norman som ledare. Nytt för hösten är att det åter har börjat för barnen i skolan att också sjunga i kör. Den 17 November är det stor kördag i Kapellet i Ervalla, mellan kl:13-16 och efterföljande konsert kl:17:00.

Idag gäller dessa tider och varje tisdag framöver: 16:30-17:15, F-klass -3:an. 17:15-18:00 4:an -6:an. Vuxna börjar sen kl: 19:00 allting sker i församlingshemmet.

Share on Facebook